Söktermen lösa har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
lösa (v) [problem] clear up (v) [problem]
lösa (v) [klara ut] work out (v) [klara ut]
lösa (v) [klara ut] puzzle out (v) [klara ut]
lösa (v) [klara ut] figure out (v) [klara ut]
lösa resolve
SV Svenska EN Engelska
lösa (v n) [find a solution to] resolve (v n) [find a solution to]
lösa (v) [problem] resolve (v) [problem]
lösa loose
lösa (v) [problem] solve (v) [problem]
lösa (v) [to find an answer or solution] solve (v) [to find an answer or solution]
lösa disengage
lösa solve
lösa unloose
SV Synonymer för lösa EN Översättningar
tolka [uttyda] construe
förklara [uttyda] explain
dechiffrera [uttyda] decipher
läsa [uttyda] read
förstå [uttyda] understand
fatta [uttyda] take
uppfatta [uttyda] perceive
begripa [uttyda] understand
förtydliga [uttyda] exemplify
tyda [uttyda] decipher
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
bestämma [göra slut på] determine
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
bedöma [göra slut på] estimate
döma [göra slut på] deem
besegla [göra slut på] seal
bekräfta [göra slut på] corroborate