Söktermen lösa har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
lösa (v) [problem] clear up (v) [problem]
lösa (v) [klara ut] work out (v) [klara ut]
lösa (v) [klara ut] puzzle out (v) [klara ut]
lösa (v) [klara ut] figure out (v) [klara ut]
lösa
 • löst
resolve
 • resolved
 • resolve
 • resolve
 • resolved
 • resolved
SV Svenska EN Engelska
lösa (v n) [find a solution to]
 • löst
resolve (v n) [find a solution to]
 • resolved
 • resolve
 • resolve
 • resolved
 • resolved
lösa (v) [problem]
 • löst
resolve (v) [problem]
 • resolved
 • resolve
 • resolve
 • resolved
 • resolved
lösa
 • löst
loose
 • loosed
 • loose
 • loose
 • loosed
 • loosed
lösa (v) [problem]
 • löst
solve (v) [problem]
 • solved
 • solve
 • solve
 • solved
 • solved
lösa (v) [to find an answer or solution]
 • löst
solve (v) [to find an answer or solution]
 • solved
 • solve
 • solve
 • solved
 • solved
lösa
 • löst
disengage
 • disengaged
 • disengage
 • disengage
 • disengaged
 • disengaged
lösa
 • löst
solve
 • solved
 • solve
 • solve
 • solved
 • solved
lösa
 • löst
unloose
 • unloosed
 • unloose
 • unloose
 • unloosed
 • unloosed
SV Synonymer för lösa EN Översättningar
tolka [uttyda] értelmez (n v)
förklara [uttyda] magyaráz
läsa [uttyda] felolvas
förstå [uttyda] követ
fatta [uttyda] átérez (v n)
uppfatta [uttyda] értelmez (n v)
begripa [uttyda] átérez (v n)
slita [göra slut på] kiprésel (v n)
avsluta [göra slut på] végez
besluta [göra slut på] eldönt (v)
resolvera [göra slut på] elhatároz (v n)
bekräfta [göra slut på] megerősít (v)
rädda [frigöra] megment
lätta [frigöra] orvosol (n v)
gottgöra [gälda] pótol (v n)
avskilja [ta loss] elkülönít
ta isär [knyta upp] szétszed (v)
smälta [upplösa] emészt (v n)
köpa [inlösa] bevesz (v n)
räkna ut [bemästra] kitervel (v)