Söktermen label oneself as har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
label oneself as (v) [person] utgiva sig för (v) [person]

EN SV Översättningar för label

label (v) [description] stämpla (v) [description]
label (v) [goods] stämpla (v) [goods]
label (v) [goods] märka (v) [goods]
label (v) [description] beteckna (v) [description]
label (v) [general] etikettera (v) [general]
label (v) [objects] etikettera (v) [objects]
label (n) [general] etikett (n) [general] (u)
label (v) [objects] sätta lapp på (v) [objects]

EN SV Översättningar för oneself

oneself (o) [general] sig själv (o) [general]
oneself (o) [reflexive pron. - stressed] själv (o) [reflexive pron. - stressed]
oneself (o) [reflexive pronoun] sig (o) [reflexive pronoun]

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]