Söktermen lagenlig har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
lagenlig (a) [rättsvetenskap] valid (a) [rättsvetenskap]
lagenlig (a) [rättsvetenskap] lawful (a) [rättsvetenskap]
lagenlig (a) [rättsvetenskap] legal (a) [rättsvetenskap]
lagenlig (a) [rättsvetenskap] legitimate (a) [rättsvetenskap]
SV Synonymer för lagenlig EN Översättningar
giltig [laglig] valid
rättslig [laglig] judicial
laga [laglig] repair
rättsgiltig [i lag föreskriven] valid
gällande [i lag föreskriven] standing
legitim [i lag föreskriven] legitimate
rättmätig [i lag föreskriven] rightful
formell [i lag föreskriven] formal
laglig [i lag föreskriven] lawful
vederbörlig [giltig] due
fullgod [giltig] up to standard