Söktermen laglig har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
laglig lawful
laglig (a) [rättsvetenskap] lawful (a) [rättsvetenskap]
laglig (a) [rättsvetenskap] legal (a) [rättsvetenskap]
laglig (a) [rättsvetenskap] legitimate (a) [rättsvetenskap]
laglig legitimate
SV Svenska EN Engelska
laglig legal
SV Synonymer för laglig EN Översättningar
lagenlig [i lag föreskriven] valid
laga [i lag föreskriven] repair
rättsgiltig [i lag föreskriven] valid
gällande [i lag föreskriven] standing
legitim [i lag föreskriven] legitimate
rättmätig [i lag föreskriven] rightful
formell [i lag föreskriven] formal
tillåtlig [tillåten] admissible
befogad [tillåten] justifiable
oantastlig [tillåten] unexceptionable (formal)
berättigad [tillåten] eligible
billig [rättvis] cheap
skälig [rättvis] fair
tillbörlig [rättvis] due
just [rättvis] exactly
korrekt [rättvis] for real (adj adv)
grundad [rättvis] grounded
vederbörlig [rättvis] due
rätt [rättvis] correctly
förståelig [riktig] fathomable