Söktermen last har 26 resultat
SVSvenskaENEngelska
last(u) burden
last(n)[ansvar](u) burden(n)[ansvar]
last(n)[ansvar](u) load(n)[ansvar]
last(n)[transport](u) load(n)[transport]
last(n adj prep)[bad habit](u) vice(n adj prep)[bad habit]
SVSvenskaENEngelska
last(n)[moral](u) vice(n)[moral]
last(n)[transport](u) cargo(n)[transport]
last(u) freight
last(n)[transport](u) freight(n)[transport]
last(u) cargo
SVSynonymer för lastENÖversättningar
vikt[tyngdkraft](usignificance
tyngd[tyngdkraft](ugravity
tryck[börda]npressure
kraft[börda](uvigour{BE}
belastning[börda]burden
osedlighet[synd](uvice
liderlighet[synd](usalacity(formal)
perversitet[synd](uperversity
fördärv[synd]nundoing
fel[synd]nfailing
ovana[synd]vice
börda[laddning](uburden
packning[laddning](ugasket
frakt[laddning](utransport
lass[laddning]load
dålig vana[oskick]vice
gods[försändelse]ngoods
post[försändelse](umail
varuparti[försändelse]consignment
konsignation[försändelse]consignation
ENEngelskaSVSvenska
last(o)[position] sist(o)[position]
last ytterst
last(v)[objects]
  • lasted
  • last
  • last
  • lasted
  • lasted
hålla(v)[objects]
  • hållen
last(a)[classification] slutlig(a)[classification]
last(a)[final] sista(a)[final]
last(a)[previous] sista(a)[previous]
last(a)[time] sista(a)[time]
last(v)[continuation] vara(v)[continuation]
last(v)[continuation] förbli(v)[continuation]
last(a)[previous] förra(a)[previous]
last(a)[time] förra(a)[time]
last föregående
last(v)[objects] stå sig(v)[objects]
last(n)[shoemaker] läst(n)[shoemaker](u)
last(n)[shoemaker] skomakares läst(n)[shoemaker](u)
last skoläst

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för lastSVÖversättningar
continue[activity]fortsätta
carry on[activity]bete sig
endure[activity]genomlida
persist[activity]hålla fast vid
remain[activity]återstå
maintain[activity]bibehålla
support[activity]support(n v)
sustain[activity]uppehålla
adhere[activity]hålla fast
attach[activity]bifoga
cling[activity]sitta fast
fasten[activity]häfta
stick[activity]käpp(u)
hold[activity]inneha
edge[end]brädd{f}
border[end]rabatt(u)
apogee[end]apogeum{n}
butt[end](slangstjärt(u)
boundary[end]gräns(u)
bounds[end]gräns(u)