Söktermen last har 26 resultat
SV Svenska EN Engelska
last (u) burden
last (n) [ansvar] (u) burden (n) [ansvar]
last (n) [ansvar] (u) load (n) [ansvar]
last (n) [transport] (u) load (n) [transport]
last (n adj prep) [bad habit] (u) vice (n adj prep) [bad habit]
SV Svenska EN Engelska
last (n) [moral] (u) vice (n) [moral]
last (n) [transport] (u) cargo (n) [transport]
last (u) freight
last (n) [transport] (u) freight (n) [transport]
last (u) cargo
SV Synonymer för last EN Översättningar
vikt [tyngdkraft] (u significance
tyngd [tyngdkraft] (u gravity
tryck [börda] n pressure
kraft [börda] (u vigour {BE}
belastning [börda] burden
osedlighet [synd] (u vice
liderlighet [synd] (u salacity (formal)
perversitet [synd] (u perversity
fördärv [synd] n undoing
fel [synd] n failing
ovana [synd] vice
börda [laddning] (u burden
packning [laddning] (u gasket
frakt [laddning] (u transport
lass [laddning] load
dålig vana [oskick] vice
gods [försändelse] n goods
post [försändelse] (u mail
varuparti [försändelse] consignment
konsignation [försändelse] consignation
EN Engelska SV Svenska
last (o) [position] sist (o) [position]
last ytterst
last (v) [objects] hålla (v) [objects]
last (a) [classification] slutlig (a) [classification]
last (a) [final] sista (a) [final]
last (a) [previous] sista (a) [previous]
last (a) [time] sista (a) [time]
last (v) [continuation] vara (v) [continuation]
last (v) [continuation] förbli (v) [continuation]
last (a) [previous] förra (a) [previous]
last (a) [time] förra (a) [time]
last föregående
last (v) [objects] stå sig (v) [objects]
last (n) [shoemaker] läst (n) [shoemaker] (u)
last (n) [shoemaker] skomakares läst (n) [shoemaker] (u)
last skoläst

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för last SV Översättningar
extreme [endmost] 極端 (adj n adv)
future [ultimate] 未來
current [most recent] 水流 (shuǐliú)