Söktermen läte har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
läte cry
läte sound
SV Synonymer för late EN Översättningar
låt [ljud] let
fonem [ljud] n phoneme
ljud [stämma] n noise
ton [stämma] (u tint
rop [stämma] n cry
röst [stämma] (u vote
stämma [röst] voice
EN Engelska SV Svenska
late (a) [deceased] död (a) [deceased]
late (a) [deceased] avliden (a) [deceased]
late (o) [time] efter (o) [time]
late (o) [termination] i slutet av (o) [termination]
late (a) [previous] föra (a) [previous]
late (a) [person] förra (a) [person]
late (a) [person] förre (a) [person]
late (a) [previous] förre (a) [previous]
late (o) [time] på efterkälken (o) [time]
late (a) [general] sen (a) [general]
late (a) [time] sen (a) [time]
late (a) [time] senkommen (a) [time]
late (a) [information] senaste (a) [information]
late (a) [time] försenad (a) [time]
late (o) [time] sent (o) [time]
late (a) [previous] ex- (a) [previous]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för late SV Översättningar
behind [delayed] efter
slow [delayed] efter
tardy [delayed] (formal sen
backward [delayed] akter ut
recent [property] ny
preceding [property] (formal föregående
earlier [property] tidigare
retired [property] pensionerad
one-time [property] engångs-
past [property] efter
dilatory [time] uppskjutande {n}
belated [time] sen
lasting [state] varaktig
continued [state] fortsatt
protracted [state] långdragen
delayed [characteristic] uppskjuten
last [position] sist
following [position] senare
latter [position] (formal senare
night [nightly] natt (u)