Söktermen lay down har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
lay down (v) [objects] lägga ned (v) [objects]
lay down (v) [position] lägga ned (v) [position]
lay down (v) [objects] sätta ned (v) [objects]
lay down (v) [clothing] ta av (v) [clothing]
lay down (v) [general] lägga ner (v) [general]
EN Engelska SV Svenska
lay down (v) [position] lägga (v) [position]
lay down nedlägga

EN SV Översättningar för lay

lay (v) [position] lägga ned (v) [position]
lay (v) [egg] lägga (v) [egg]
lay (v) [floor] lägga (v) [floor]
lay (v) [objects] lägga (v) [objects]
lay (v) [position] lägga (v) [position]
lay låg
lay (v) [objects] sätta (v) [objects]

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för lay down SV Översättningar
decree [impose] dekret {n}
instruct [impose] undervisa
direct [impose] omedelbar
regiment [impose] regemente {n}
ordain [impose] prästviga
prescribe [impose] påbjuda
dictate [impose] befallning (u)
rest [place] ro (u)
lay [place] låg
drop [place] fall {n}
set [place] ställa
locate [place] (formal placera
put [place] placera
deposit [place] fyndighet