Söktermen leave har 28 resultat
EN Engelska SV Svenska
leave (v) [piece] lämna kvar (v) [piece]
leave (n) [government] tjänstledighet (n) [government] (u)
leave (v) [time] låta ligga (v) [time]
leave (v) [objects] låta ligga (v) [objects]
leave (v) [forget] glömma kvar (v) [forget]
EN Engelska SV Svenska
leave (v) [forget]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
glömma (v) [forget]
 • glömd
leave
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
utträda
 • utträdd
leave (v) [inheritance]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
efterlämna (v) [inheritance]
 • efterlämnad
leave (v) [inheritance]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
testamentera (v) [inheritance]
 • testamenterad
leave lov {n}
leave (n) [document] granskning (n) [document] (u)
leave (n) [military] permission (n) [military] (u)
leave tillstånd {n}
leave (n) [general] tillåtelse (n) [general] (u)
leave (v) [place]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
avresa (v) [place]
 • avrest
leave
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
överge
 • övergiven
leave (v) [departure]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
(v) [departure]
 • gången
leave (n) [document] tillgång (n) [document] (u] och efterfrågan [i)
leave (v) [mail]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
överlämna (v) [mail]
 • överlämnad
leave (v) [relationship]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [relationship]
 • lämnad
leave (v) [piece]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [piece]
 • lämnad
leave (v) [objects]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [objects]
 • lämnad
leave (v) [message]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [message]
 • lämnad
leave (v) [mail]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [mail]
 • lämnad
leave (v) [place] gå iväg (v) [place]
leave (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
leave (v) [place]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
avgå (v) [place]
 • avgången
leave (v) [place] avlägsna sig (v) [place]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för leave SV Översättningar
quit [relinquish] packa ihop
desert [relinquish] öken (u)
defect [relinquish] lyte
forsake [relinquish] överge
drop [relinquish] fall {n}
evacuate [relinquish] utrymma
abandon [relinquish] hämningslöshet (v n adv)
authorisation [authorization] godkännande {n}
permission [authorization] permission (u)
approbation [authorization] (formal gillande
approval [authorization] gillande
sanction [authorization] tillåtelse (u)
license [authorization] flygcertifikat {n}
permit [authorization] tillståndsbevis {n}
allowance [authorization] tillstånd {n}
bequeath [action] (formal lämna i arv
bequest [action] (formal testamentarisk gåva (u)
devise [action] uppfinna
will [action] testamentera
set out [set sail] sätta ut