Söktermen ledning har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
ledning (u) management
ledning (u) circuit
ledning (u) pipeline
ledning (n) [teknisk] (u) pipe (n) [teknisk]
ledning (n) [fysik] (u) conduction (n) [fysik]
SV Svenska EN Engelska
ledning (n) [riktning] (u) guidance (n) [riktning]
ledning (n) [teknisk] (u) duct (n) [teknisk]
ledning (n) [elektricitet] (u) wire (n) [elektricitet]
ledning (n) [teknisk] (u) tube (n) [teknisk]
ledning (n) [riktning] (u) leading (n) [riktning]
ledning (n) [rep] (u) line (n) [rep]
ledning (n) [position] (u) lead (n) [position]
ledning (u) lead
ledning (n) [teknisk] (u) conduit (n) [teknisk]
ledning (u) duct
ledning (u) pipe
ledning (u) guidance
SV Synonymer för ledning EN Översättningar
kabel [linje] (u cable
sladd [linje] (u cord
tråd [linje] (u thread
rör [underjordisk gång] n vacuum tube
schakt [underjordisk gång] n shaft
stoll [underjordisk gång] adit (n)
kulvert [underjordisk gång] (u culvert
tunnel [underjordisk gång] (u tunnel
auspicier [beskydd] (p patronage
förvaltning [administration] (u administration
regim [administration] (u regime
styrelse [administration] (u council
direktion [styrelse] (u directorate
administration [styrelse] (u administration
styre [ledarskap] n helm
överinseende [ledarskap] n superintendence
kontroll [ledarskap] (u checking
skötsel [ledarskap] maintenance
befäl [ledarskap] n command
kommando [ledarskap] n command