Söktermen level har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
level (a) [surface] jämn (a) [surface]
level (n) [quality] plan (n) [quality] (u)
level (a) [surface] plan (a) [surface] (u)
level slät
level (a) [position] vågrät (a) [position]
EN Engelska SV Svenska
level (n) [degree] höjd (n) [degree] (u)
level (a) [position] horisontell (a) [position]
level (v) [surface] släta till (v) [surface]
level (n) [degree] höjdpunkt (n) [degree] (u)
level (n) [degree] grad (n) [degree] (u)
level (n) [quality] nivå (n) [quality] (u)
level (n) [water] nivå (n) [water] (u)
level (n) [quality] standard (n) [quality] (u)
level (n) [tools] vattenpass (n) {n} [tools]
level flack

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för level SV Översättningar
point [direction] udde (u)
train [direction] tåg {n}
sight [direction] sikte {n}
steer [direction] stut (u)
turn [direction] övergå
present [direction] presens
aim [direction] sikte {n}
direct [aim] omedelbar
order [standing] kommendera
rank [standing] yppig
dignity [standing] värdighet (u)
caste [standing] kast {n}
station [standing] förlägga
straight [characteristic] rät
even [characteristic] afton (u)
true [characteristic] sann
perpendicular [characteristic] lodrät
exact [characteristic] noga
equal [characteristic] jämställd
square [characteristic] ruta (u)