Söktermen lewd har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
lewd (a) [comment] oanständig (a) [comment]
lewd (a) [comment] smutsig (a) [comment]
lewd (a) [comment] obscen (a) [comment]
lewd (a) [language] obscen (a) [language]
lewd (a) [comment] vulgär (a) [comment]
EN Engelska SV Svenska
lewd (a) [comment] anstötlig (a) [comment]
lewd liderlig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för lewd SV Översättningar
indecent [characteristic] otuktig
bawdy [characteristic] oanständig
immoral [characteristic] sedelös
obscene [characteristic]
lascivious [characteristic] vällustig
licentious [characteristic] lössläppt
ribald [characteristic] plump
blue [characteristic] blå
debauched [dissolute] sedeslös
orgiastic [dissolute] orgiastisk
carnal [dissolute] sexuell
fleshly [dissolute] köttslig
sensual [dissolute] blodfull
vulgar [unchaste] gemen
immodest [unchaste] skamlös
corrupt [unchaste] skada
shameful [unchaste] skamlig
libertine [character trait] vällusting (u)
loose [character trait] rörlig
free [character trait] gratis