Söktermen lidande har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
lidande (a) [medicin] {n} ailing (a) [medicin]
lidande (n) [känslomässigt tillstånd] {n} torment (n) [känslomässigt tillstånd]
lidande (n) [fysisk förnimmelse] {n} affliction (n) [fysisk förnimmelse]
lidande (n) [känslomässigt tillstånd] {n} affliction (n) [känslomässigt tillstånd]
lidande (n) [fysisk förnimmelse] {n} pain (n) [fysisk förnimmelse]
SV Svenska EN Engelska
lidande (n) [känslomässigt tillstånd] {n} pain (n) [känslomässigt tillstånd]
lidande {n} suffering
lidande (adj n) [condition] {n} suffering (adj n) [condition]
lidande (n) [fysisk förnimmelse] {n} suffering (n) [fysisk förnimmelse]
lidande (n) [känslomässigt tillstånd] {n} suffering (n) [känslomässigt tillstånd]
lidande (a) [medicin] {n} suffering (a) [medicin]
lidande (n) [känslomässigt tillstånd] {n} torture (n) [känslomässigt tillstånd]
lidande (n) [känslomässigt tillstånd] {n} agony (n) [känslomässigt tillstånd]
lidande {n} woe (literature)
SV Synonymer för lidande EN Översättningar
olycka [katastrof] (u unhappiness
olyckshändelse [katastrof] (u accident
sammanbrott [katastrof] n collapse
undergång [katastrof] (u doom
förfall [katastrof] n dilapidation
tragedi [katastrof] (u tragedy
elände [sorg] n misery
ve [sorg] (u woe (literature)
smärta [sorg] (u pang
grämelse [sorg] worry
bedrövelse [sorg] n grief
plåga [pina] torment
tortyr [pina] (u torture
kval [pina] n agony
sjukdom [åkomma] (u disease
ont [åkomma] (invariable pain
vedermöda [smärta] tribulation
kors [smärta] n gee
börda [smärta] (u burden
skärseld [smärta] (u purgatory