Söktermen likformighet har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
likformighet (n) [allmän] (u) uniformity (n) [allmän]
SV Synonymer för likformighet EN Översättningar
jämlikhet [likställdhet] equality
paritet [likställdhet] (u parity
analogi [likställdhet] (u analogy
likhet [likställdhet] (u similarity
motsvarighet [samstämmighet] (u equivalent
samklang [samstämmighet] (u unison
enhällighet [samstämmighet] (u unanimity (formal)
förenlighet [samstämmighet] (u compatibilty
harmoni [samstämmighet] (u concord
frändskap [samstämmighet] (u relationship
parallell [samstämmighet] (u parallel
identitet [samstämmighet] (u identity
korrespondens [samstämmighet] (u correspondence
trohet [samstämmighet] (u faithfulness
överensstämmelse [samstämmighet] (u accordance
enhet [överensstämmelse] (u unit
kongruens [överensstämmelse] (u congruence