Söktermen line har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
line (n) [sports - fishing] rev (n) [sports - fishing] (u)
line (n) [automobiles] (n) [automobiles] (u)
line (n) [people] (n) [people] (u)
line (n) [cord] ledning (n) [cord] (u)
line (n) [drawing] streck (n) {n} [drawing]
EN Engelska SV Svenska
line (n) [procedure] förfaringssätt (n) {n} [procedure]
line (n) [procedure] handlingssätt (n) {n} [procedure]
line linje (u)
line (n) [drawing] linje (n) [drawing] (u)
line (n) [mark] linje (n) [mark] (u)
line (n) [sequence] rad (n) [sequence] (u)
line fodra
line elledning
line lina

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för line SV Översättningar
path [nature] gång (u)
trail [nature] spår {n}
route [nature] sända
track [nature] spår {n}
lane [nature] gång (u)
alley [nature] allé (u)
ancestry [origin] härkomst (u)
stock [origin] härkomst (u)
descent [origin] sluttning (u)
family [origin] börd (u)
lineage [origin] härkomst (u)
blood [origin] blod {n}
tube [thing] rörledning (u)
conduit [thing] avlopp {n}
hose [thing] spola av
goods [wares] vara
merchandise [wares] gods {n}
border [adjoin] gräns (u)
abut [adjoin] gränsa till
verge [adjoin] kant (u)