Söktermen lively har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
lively (a) [color] klar (a) [color]
lively (a) [color] glad (a) [color]
lively (a) [behavior] livlig (a) [behavior]
lively (a) [general] livlig (a) [general]
lively (a) [person] livlig (a) [person]
EN Engelska SV Svenska
lively (a) [person] livfull (a) [person]
lively (a) [person] uppsluppen (a) [person]
lively (a) [color] ljus (a) {n} [color]
lively (a) [person] munter (a) [person]
lively (a) [party] svängande (a) [party]
lively (a) [party] livligt (a) [party]
lively (a) [behavior] pigg (a) [behavior]
lively (a) [behavior] livad (a) [behavior]
lively alert (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för lively SV Översättningar
swift [sharp-witted] (literature tornseglare
active [sharp-witted] verksam
intelligent [sharp-witted] intelligent
quick [sharp-witted] snar
brisk [sharp-witted] rask
agile [sharp-witted] vig
alert [sharp-witted] alert (u)
stirring [behaviour] händelserik
alive [behaviour] levande
energetic [agility] hurtig
animated [agility] själfull
vital [agility] livsfarlig
spirited [animated] eldig
vivacious [animated] rörlig
intense [animated] innerlig
vivid [animated] livfull
passing [fleeting] övergående
transient [fleeting] (formal övergående
transitory [fleeting] (formal förgänglig
short-lived [fleeting] kortvarig