Söktermen look har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
look (n) [appearance] aspekt (n) [appearance] (u)
look (v) [general]
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
titta (v) [general]
 • tittad
look
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
titta
 • tittad
look (n) [face] ansiktsuttryck (n) {n} [face]
look uppsyn (u)
EN Engelska SV Svenska
look (v) [general]
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
se (v) [general]
 • sedd
look (n) [expression] min (n) [expression] (u)
look (n) [general] blick (n) [general] (u)
look (n) [general] ögonkast (n) {n} [general]
look (n) [general] titt (n) [general] (u)
look (n) [general] hastig blick (n) [general] (u)
look (v) [appearance] se ut (v) [appearance]
look (n) [appearance] utseende (n) {n} [appearance]
look
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
se
 • sedd
look
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
kika
 • kikad
look
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
kolla
 • kollad
look
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
spana
 • spanad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för look SV Översättningar
air [behaviour] không khí
set [appearance] tập hợp
watch [view] cái đồng hồ
spy [view] gián điệp
see [view] nhìn thấy
expression [air] biểu thức (n)
eye [stare flirtatiously] mắt
expect [anticipate] mong đợi (v)
hope [anticipate] hy vọng
sight [glance] thị lực
thought [attention] tư duy (n)
seem [perception] có vẻ như
port [bearing] cảng