Söktermen look like har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
look like (v) [appear] synas (v) [appear]
look like (v) [appearance] likna (v) [appearance]
look like (v) [appearance] vara lik (v) [appearance]
look like (v) [appear] tyckas (v) [appear]
look like (v) [appear] förefalla (v) [appear]
EN Engelska SV Svenska
look like (v) [appear] verka (v) [appear]
look like (v) [impression] se ut som om (v) [impression]

EN SV Översättningar för look

look (n) [appearance] utseende (n) {n} [appearance]
look (n) [appearance] aspekt (n) [appearance] (u)
look uppsyn (u)
look (v) [appearance] se ut (v) [appearance]
look (n) [general] hastig blick (n) [general] (u)
look (n) [general] titt (n) [general] (u)
look (n) [general] ögonkast (n) {n} [general]
look (n) [general] blick (n) [general] (u)
look (n) [expression] min (n) [expression] (u)
look (v) [general]
  • looked
  • look
  • look
  • looked
  • looked
se (v) [general]
  • sedd

EN SV Översättningar för like

like (a) [similarity] (formal) lik (a) {n} [similarity]
like (a) [similarity] (formal) liknande (a) [similarity]
like (formal) som
like (o) [comparison] (formal) som (o) [comparison]
like (o) [conjunction] (formal) som (o) [conjunction]
like (o) [for example] (formal) som (o) [for example]
like (o) [manner] (formal) som (o) [manner]
like (o) [preposition] (formal) som (o) [preposition]
like (o) [comparison] (formal) liksom (o) [comparison]
like (v) [food] (formal) tycka om (v) [food]

Engelska Svenska översättingar