Söktermen lugn har 60 resultat
SV Svenska EN Engelska
lugn (n) [uppförande] {n} composure (n) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} even-tempered (a) [uppförande]
lugn (a) [ljud] {n} still (a) [ljud]
lugn (a) [uppförande] {n} placid (a) [uppförande]
lugn (a) [vatten] {n} placid (a) [vatten]
SV Svenska EN Engelska
lugn (a) [stilla] {n} tranquil (a) [stilla]
lugn (a) [vatten] {n} tranquil (a) [vatten]
lugn (a) [stilla] {n} serene (a) [stilla]
lugn (a) [vatten] {n} serene (a) [vatten]
lugn (a) [oberörd] {n} unruffled (a) [oberörd]
lugn (n) [lack of agitation] {n} serenity (n) [lack of agitation]
lugn (n) [sinneslugn] {n} serenity (n) [sinneslugn]
lugn (n) [mentalt tillstånd] {n} repose (n) [mentalt tillstånd] (formal)
lugn (n) [uppförande] {n} repose (n) [uppförande] (formal)
lugn {n} placid
lugn (a) [allmän] {n} leisurely (a) [allmän]
lugn (a) [sansad] {n} nerveless (a) [sansad]
lugn (n) [uppförande] {n} placidity (n) [uppförande]
lugn (n) [aktivitet] {n} calmness (n) [aktivitet]
lugn (n) [sinneslugn] {n} calmness (n) [sinneslugn]
lugn (n) [the state of being calm; tranquillity; silence] {n} calmness (n) [the state of being calm; tranquillity; silence]
lugn (n) [aktivitet] {n} motionlessness (n) [aktivitet]
lugn (n) [aktivitet] {n} stillness (n) [aktivitet]
lugn (n) [aktivitet] {n} tranquility (n) [aktivitet]
lugn (n) [aktivitet] {n} tranquillity (n) [aktivitet]
lugn (n) [aktivitet] {n} quietude (n) [aktivitet] (formal)
lugn (n) [aktivitet] {n} quiescence (n) [aktivitet] (formal)
lugn (n) [sinneslugn] {n} peacefulness (n) [sinneslugn]
lugn (a) [väl till mods] {n} at ease (a) [väl till mods]
lugn (a) [sansad] {n} cool (a) [sansad]
lugn (a) [uppförande] {n} cool (a) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} collected (a) [uppförande]
lugn (a) [väl till mods] {n} comfortable (a) [väl till mods]
lugn (a) [karaktär] {n} equable (a) [karaktär]
lugn (a) [uppförande] {n} self-controlled (a) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} self-possessed (a) [uppförande]
lugn (a) [aktivitet] {n} calm (a) [aktivitet]
lugn (a) [ljud] {n} calm (a) [ljud]
lugn (n) [mentalt tillstånd] {n} calm (n) [mentalt tillstånd]
lugn (a) [oberörd] {n} calm (a) [oberörd]
lugn (a) [uppförande] {n} calm (a) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} phlegmatic (a) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} composed (a) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} peaceable (a) [uppförande]
lugn (a) [väl till mods] {n} comfy (a) [väl till mods]
lugn (a) [aktivitet] {n} quiet (a) [aktivitet]
lugn (n) [aktivitet] {n} quiet (n) [aktivitet]
lugn (a) [ljud] {n} quiet (a) [ljud]
lugn (a) [allmän] {n} restful (a) [allmän]
lugn (a) [uppförande] {n} coolheaded (a) [uppförande]
lugn (a) [uppförande] {n} unperturbed (a) [uppförande]
lugn (a) [rörelse] {n} smooth (a) [rörelse]
lugn {n} peace
lugn (n) [mentalt tillstånd] {n} peace (n) [mentalt tillstånd]
lugn (a) [stilla] {n} peaceful (a) [stilla]
lugn (a) [uppförande] {n} peaceful (a) [uppförande]
lugn {n} serene
lugn {n} quiescent (formal)
lugn {n} tranquil
lugn {n} dispassionate
SV Synonymer för lugn EN Översättningar
orädd [säker] atrevido {m}
obekymrad [säker] imprudente
förtroendefull [säker] confiante
självmedveten [säker] seguro {m}
trygg [säker] salvo
skydd [säkerhet] n segurança {f}
garanti [säkerhet] (u garantia {f}
stöd [säkerhet] n graça {f}
ro [säkerhet] (u serenidade {f}
trygghet [säkerhet] (u segurança {f}
stilla [bullerfri] tranqüilo
fridfull [bullerfri] tranqüilo
ljudlös [bullerfri] silencioso {m}
dämpad [bullerfri] simples
sakta [bullerfri] reduzir
obemärkt [bullerfri] desapercebidamente
pianissimo [bullerfri] pianíssimo
tyst [bullerfri] tranqüilo
behärskad [stadig] seguro {m}
sansad [stadig] seguro {m}