Söktermen lugna har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
lugna
 • lugnad
appease
 • appeased
 • appease
 • appease
 • appeased
 • appeased
lugna (v) [värk]
 • lugnad
allay (v) [värk] (formal)
 • allayed
 • allay
 • allay
 • allayed
 • allayed
lugna (v) [allmän]
 • lugnad
tranquillize (v) [allmän]
 • tranquillized
 • tranquillize
 • tranquillize
 • tranquillized
 • tranquillized
lugna (v) [allmän]
 • lugnad
tranquilize (v) [allmän]
 • tranquilized
 • tranquilize
 • tranquilize
 • tranquilized
 • tranquilized
lugna (v) [allmän]
 • lugnad
reassure (v) [allmän]
 • reassured
 • reassure
 • reassure
 • reassured
 • reassured
SV Svenska EN Engelska
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
lull (v) [dämpa]
 • lulled
 • lull
 • lull
 • lulled
 • lulled
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
placate (v) [dämpa]
 • placated
 • placate
 • placate
 • placated
 • placated
lugna (v) [dämpa] quiet down (v) [dämpa]
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
quiet (v) [dämpa]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
appease (v) [dämpa]
 • appeased
 • appease
 • appease
 • appeased
 • appeased
lugna (v) [trösta]
 • lugnad
comfort (v) [trösta]
 • comforted
 • comfort
 • comfort
 • comforted
 • comforted
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
pacify (v) [dämpa]
 • pacified
 • pacify
 • pacify
 • pacified
 • pacified
lugna
 • lugnad
pacify
 • pacified
 • pacify
 • pacify
 • pacified
 • pacified
lugna (v) [ängslan]
 • lugnad
soothe (v) [ängslan]
 • soothed
 • soothe
 • soothe
 • soothed
 • soothed
lugna
 • lugnad
soothe
 • soothed
 • soothe
 • soothe
 • soothed
 • soothed
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
calm (v) [dämpa]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
lugna (v) [värk]
 • lugnad
relieve (v) [värk]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
lugna (v) [dämpa]
 • lugnad
conciliate (v) [dämpa]
 • conciliated
 • conciliate
 • conciliate
 • conciliated
 • conciliated
lugna (v) [trösta]
 • lugnad
solace (v) [trösta] (literature)
 • solaced
 • solace
 • solace
 • solaced
 • solaced
lugna (v) [trösta]
 • lugnad
console (v) [trösta]
 • consoled
 • console
 • console
 • consoled
 • consoled
lugna
 • lugnad
reassure
 • reassured
 • reassure
 • reassure
 • reassured
 • reassured
SV Synonymer för lugna EN Översättningar
lindra [hjälpa] alleviate
stilla [hjälpa] calm
vederkvicka [hjälpa] refresh
uppmuntra [hjälpa] encourage
trösta [hjälpa] solace (literature)
svälja [hålla tillbaka] gulp
dämpa [hålla tillbaka] cushion
hejda [hålla tillbaka] check
kväva [hålla tillbaka] smother
stäcka [hålla tillbaka] stymie (formal)
undertrycka [hålla tillbaka] repress
mildra [lindra] alleviate
avlasta [lindra] unload
avhjälpa [lindra] remedy
underlätta [lindra] facilitate
jämna vägen för [lindra] facilitate
lätta [lindra] remedy
lena [mildra] silky
döva [mildra] deaf
minska [mildra] dwindle