Söktermen mängd har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
mängd (n) [bushel] (u) mass (n) [bushel]
mängd (u) quantum
mängd (n) [antal] (u) quantity (n) [antal]
mängd (u) quantity
mängd (n) [kvantitet] (u) multitude (n) [kvantitet]
SV Svenska EN Engelska
mängd (n) [bushel] (u) large amount (n) [bushel]
mängd (n) [bushel] (u) bushel (n) [bushel]
mängd (n v) [group of people] (u) throng (n v) [group of people]
mängd (u) variety
mängd (n v) [quantity or volume] (u) amount (n v) [quantity or volume]
mängd (n) [antal] (u) amount (n) [antal]
mängd (n) [massa] (u) lot (n) [massa]
mängd (n) [kvantitet] (u) lot (n) [kvantitet]
mängd (n) [massa] (u) caboodle (n) [massa]
mängd (n) [antal] (u) volume (n) [antal]
mängd (n) [antal] (u) number (n) [antal]
mängd (u) multitude
SV Synonymer för mängd EN Översättningar
massa [anhopning] (u crowd
myller [anhopning] n swarm
kaos [anhopning] n chaos
trängsel [anhopning] (u throng
hög [stapel] tall
stack [stapel] (u rick
packe [stapel] (u bundle
bråte [stapel] n rubble
bröt [stapel] broke (informal)
trave [stapel] (u pile
kvantitet [myckenhet] (u quantity
parti [myckenhet] n match - to merry
belopp [myckenhet] n absolute value
mått [myckenhet] n gauge
del [andel] (u portion
portion [andel] (u portion
ranson [andel] (u ration
lott [andel] (u lot
tal [kvantum] n speech
frekvens [kvantum] (u frequency