Söktermen människa har 8 resultat
SVSvenskaENEngelska
människa(n)[folk](u) man(n)[folk]
människa(n)[person](u) human(n)[person]
människa(u) human being
människa(n)[person](u) human being(n)[person]
människa(u) mortal
SVSvenskaENEngelska
människa(u) Man
människa(u) person
människa(u) man
SVSynonymer för människaENÖversättningar
individ[person](uindividual
väsen[mänska](invariablebeing
varelse[mänska](ucreature
kropp[mänska](ubody
själ[mänska](usoul
kött[mänska]nflesh
dödlig[mänska]fatal
homo sapiens[mänska](invariableHomo sapiens
folk[mänska]nfolk
mikrokosm[mänska](umicrocosm
kotte[inte en kotte]cone
person[väsen](uperson
organism[väsen](uorganism
skapelse[väsen](ucreation
kreatur[väsen]ncattle
existens[väsen](uexistence
figur[individ](ufigure
exemplar[enskild]nspecimen
specimen[enskild](uspecimen
katt[levande själ](ucat