Söktermen människa har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
människa (n) [folk] (u) man (n) [folk]
människa (n) [person] (u) human (n) [person]
människa (u) human being
människa (n) [person] (u) human being (n) [person]
människa (u) mortal
SV Synonymer för människa EN Översättningar
väsen [mänska] (invariable творе́ние (n conj)
varelse [mänska] (u тварь {f} (tvar')
kropp [mänska] (u по́ле (n adj v)
själ [mänska] (u дух (m)
kött [mänska] n плоть (f)
dödlig [mänska] смерте́льный (n adj)
folk [mänska] n наро́д (n)
kotte [inte en kotte] ши́шка (n)
person [väsen] (u персона {f} (persóna)
organism [väsen] (u организм (m)
skapelse [väsen] (u сотворе́ние (n)
existens [väsen] (u бытие́ (n conj)
figur [individ] (u фо́рма (n v)
exemplar [enskild] n экземпля́р (n v)
katt [levande själ] (u кот (m)
käft [levande själ] (u ро́жа (n)