Söktermen märka har 27 resultat
SV Svenska EN Engelska
märka (v) [affär] price (v) [affär]
märka (v) [föremål] monogram (v) [föremål]
märka (v) [föremål] personalize (v) [föremål]
märka (v) [sinnesförnimmelse] detect (v) [sinnesförnimmelse]
märka (v) [sinnesförnimmelse] discern (v) [sinnesförnimmelse]
märka discern
märka (v) [känsla] become aware of (v) [känsla]
märka (v) [sinnesförnimmelse] perceive (v) [sinnesförnimmelse]
märka (v) [vikt] signify (v) [vikt] (formal)
märka (v) [uppmärksamhet] observe (v) [uppmärksamhet]
märka (v) [sinnesförnimmelse] observe (v) [sinnesförnimmelse]
märka (v) [observera] observe (v) [observera]
märka (v) [lägga märke till] observe (v) [lägga märke till]
märka (v) [kännemärke] imprint (v) [kännemärke]
märka (v) [observera] remark (v) [observera]
märka (v) [uppmärksamhet] note (v) [uppmärksamhet]
märka (v) [observera] note (v) [observera]
märka (v) [lägga märke till] note (v) [lägga märke till]
märka (v) [sinnesförnimmelse] notice (v) [sinnesförnimmelse]
märka notice
märka (v) [känsla] sense (v) [känsla]
märka (v) [varor] label (v) [varor]
märka (v) [vikt] mark (v) [vikt]
märka (v) [allmän] mark (v) [allmän]
märka (v) [affär] mark (v) [affär]
märka perceive
märka mark
SV Synonymer för märka EN Översättningar
höra [urskilja] hear
förnimma [urskilja] perceive
se [urskilja] catch sight of
känna [urskilja] feel
identifiera [urskilja] identify
uppmärksamma [urskilja] pay attention to
observera [urskilja] notice
överblicka [urskilja] survey
uppfatta [urskilja] perceive
betänka [ta i beaktande] contemplate
ta hänsyn till [ta i beaktande] take into account
besinna [ta i beaktande] consider
ge akt på [ta i beaktande] pay attention to
bekymra sig om [ta i beaktande] heed
bry sig om [ta i beaktande] care for
lägga märke till [ta i beaktande] observe
beakta [ta i beaktande] observe
brännmärka [ge en minnesbeta] stigmatize
prägla [ge en minnesbeta] mint
etikettera [sätta sina initialer på] label