Söktermen märka har 27 resultat
SV Svenska EN Engelska
märka (v) [affär]
 • märkt
price (v) [affär]
 • priced
 • price
 • price
 • priced
 • priced
märka (v) [föremål]
 • märkt
monogram (v) [föremål]
 • monogrammed
 • monogram
 • monogram
 • monogrammed
 • monogrammed
märka (v) [föremål]
 • märkt
personalize (v) [föremål]
 • personalized
 • personalize
 • personalize
 • personalized
 • personalized
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
detect (v) [sinnesförnimmelse]
 • detected
 • detect
 • detect
 • detected
 • detected
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
discern (v) [sinnesförnimmelse]
 • discerned
 • discern
 • discern
 • discerned
 • discerned
SV Svenska EN Engelska
märka
 • märkt
discern
 • discerned
 • discern
 • discern
 • discerned
 • discerned
märka (v) [känsla] become aware of (v) [känsla]
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
perceive (v) [sinnesförnimmelse]
 • perceived
 • perceive
 • perceive
 • perceived
 • perceived
märka (v) [vikt]
 • märkt
signify (v) [vikt] (formal)
 • signified
 • signify
 • signify
 • signified
 • signified
märka (v) [uppmärksamhet]
 • märkt
observe (v) [uppmärksamhet]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
observe (v) [sinnesförnimmelse]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [observera]
 • märkt
observe (v) [observera]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
observe (v) [lägga märke till]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
märka (v) [kännemärke]
 • märkt
imprint (v) [kännemärke]
 • imprinted
 • imprint
 • imprint
 • imprinted
 • imprinted
märka (v) [observera]
 • märkt
remark (v) [observera]
 • remarked
 • remark
 • remark
 • remarked
 • remarked
märka (v) [uppmärksamhet]
 • märkt
note (v) [uppmärksamhet]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
märka (v) [observera]
 • märkt
note (v) [observera]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
note (v) [lägga märke till]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
notice (v) [sinnesförnimmelse]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
märka
 • märkt
notice
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
märka (v) [känsla]
 • märkt
sense (v) [känsla]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
märka (v) [varor]
 • märkt
label (v) [varor]
 • label(l)ed
 • label
 • label
 • label(l)ed
 • label(l)ed
märka (v) [vikt]
 • märkt
mark (v) [vikt]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
märka (v) [allmän]
 • märkt
mark (v) [allmän]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
märka (v) [affär]
 • märkt
mark (v) [affär]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
märka
 • märkt
perceive
 • perceived
 • perceive
 • perceive
 • perceived
 • perceived
märka
 • märkt
mark
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
SV Synonymer för märka EN Översättningar
höra [urskilja] hear
förnimma [urskilja] perceive
se [urskilja] catch sight of
känna [urskilja] feel
identifiera [urskilja] identify
uppmärksamma [urskilja] pay attention to
observera [urskilja] notice
överblicka [urskilja] survey
uppfatta [urskilja] perceive
betänka [ta i beaktande] contemplate
ta hänsyn till [ta i beaktande] take into account
besinna [ta i beaktande] consider
ge akt på [ta i beaktande] pay attention to
bekymra sig om [ta i beaktande] heed
bry sig om [ta i beaktande] care for
lägga märke till [ta i beaktande] observe
beakta [ta i beaktande] observe
brännmärka [ge en minnesbeta] stigmatize
prägla [ge en minnesbeta] mint
etikettera [sätta sina initialer på] label