Söktermen måsta har 2 resultat
SV Synonymer för måsta EN Översättningar
tarva [ha behov av] require
vara i behov av [ha behov av] be in need of money
kräva [ha behov av] claim
fordra [ha behov av] claim
erfordra [ha behov av] require
tränga [ha behov av] push
vara tvungen att [ha behov av] must
behöva [ha behov av] need
lov [få lov att] n leave
böra [nödgas] ought to
vara nödvändig [nödgas] be essential
måste [nödgas] gotta