Söktermen måtta har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
måtta
 • måttad
aim
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
måtta (v) [riktning]
 • måttad
aim (v) [riktning]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
måtta (v) [riktning]
 • måttad
direct (v) [riktning]
 • directed
 • direct
 • direct
 • directed
 • directed
måtta (v) [riktning]
 • måttad
point (v) [riktning]
 • pointed
 • point
 • point
 • pointed
 • pointed
måtta moderation
SV Svenska EN Engelska
måtta temperance (formal)
SV Synonymer för måtta EN Översättningar
balans [medelväg] (u breakeven
moderation [medelväg] (u moderation
lagom [medelväg] just enough
rikta [sikta] address
beräkna [sikta] compute
återhållsamhet [måttfullhet] n continence
sans [måttfullhet] (u senses
måttlighet [måttfullhet] (u continence
lösning [kompromiss] (u solution
utväg [kompromiss] means
sikta [vända] point
ställa in [vända] focus
jämka [vända] adjust
justera [vända] adjust
styra [vända] steer
dirigera [vända] conduct (formal)
självbehärskning [besinning] (u self-control
lugn [besinning] n calmness
samling [besinning] (u forest
fattning [besinning] (u composure