Söktermen måtta har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
måtta aim
måtta (v) [riktning] aim (v) [riktning]
måtta (v) [riktning] direct (v) [riktning]
måtta (v) [riktning] point (v) [riktning]
måtta moderation
SV Svenska EN Engelska
måtta temperance (formal)
SV Synonymer för måtta EN Översättningar
balans [medelväg] (u breakeven
moderation [medelväg] (u moderation
lagom [medelväg] just enough
rikta [sikta] address
beräkna [sikta] compute
återhållsamhet [måttfullhet] n continence
sans [måttfullhet] (u senses
måttlighet [måttfullhet] (u continence
lösning [kompromiss] (u solution
utväg [kompromiss] means
sikta [vända] point
ställa in [vända] focus
jämka [vända] adjust
justera [vända] adjust
styra [vända] steer
dirigera [vända] conduct (formal)
självbehärskning [besinning] (u self-control
lugn [besinning] n calmness
samling [besinning] (u forest
fattning [besinning] (u composure