Söktermen maintain har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
maintain (v) [family] underhålla (v) [family]
maintain (v) [property] underhålla (v) [property]
maintain (v) [statement] hävda (v) [statement]
maintain (v) [dealings] upprätthålla (v) [dealings]
maintain (v) [effort] upprätthålla (v) [effort]
EN Engelska SV Svenska
maintain (v) [effort] hålla (v) [effort]
maintain (v) [situation] bevara (v) [situation]
maintain (v) [situation] behålla (v) [situation]
maintain (v) [machinery] serva (v) [machinery]
maintain (v) [statement] påstå (v) [statement]
maintain (v) [family] försörja (v) [family]
maintain (v) [machinery] ta in för service (v) [machinery]
maintain (v) [property] hålla i gott skick (v) [property]
maintain bibehålla

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för maintain SV Översättningar
say [contention] yttra
contend [contention] (formal strida
assert [contention] påstå
claim [contention] anspråk {n}
explain [contention] förklara
insist [contention] yrka
submit [contention] inlämna
argue [contention] köpslå
believe [knowledge] tro
hold [knowledge] inneha
embrace [knowledge] omfamning (u)
trust [knowledge] känna tilltro (n v adj)
swallow [knowledge] sluka
affirm [knowledge] bejaka
acknowledge [knowledge] vidkännas
accept [knowledge] godtaga
declare [affirmation] deklarera
swear [affirmation] svära
warrant [affirmation] (formal fullmakt (u)
aver [affirmation] (formal bestämt påstå