Söktermen make har 18 resultat
SVSvenskaENEngelska
make(u) match
make(n)[allmän](u) husband(n)[allmän]
make(n)[man](u) spouse(n)[man]
make(u) spouse
make(u) husband
SVSynonymer för makeENÖversättningar
motstycke[like]ncontroparte{f}
parallell[motsvarighet](uparallelo{m}
ENEngelskaSVSvenska
make(n)[product] märke(n){n}[product]
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
tillverka
 • tillverkad
make(v)[speech]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
hålla(v)[speech]
 • hållen
make(v)[wages]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
tjäna(v)[wages]
 • tjänad
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
åstadkomma
 • åstadkommen
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
skapa
 • skapad
make(v)[profit]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
prestera(v)[profit]
 • presterad
make(v)[wages]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
förtjäna(v)[wages]
 • förtjänad
make(v)[speech]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
framföra(v)[speech]
 • framförd
make(v)[action]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
göra(v)[action]
 • gjord
make(v)[general]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
göra(v)[general]
 • gjord
make(v)[profit]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
göra(v)[profit]
 • gjord
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
förfärdiga
 • förfärdigad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för makeSVÖversättningar
coerce[demand]betvinga
require[demand]tarva
compel[demand]betvinga
enforce[demand]tvinga fram
constrain[demand]begränsa
demand[demand]yrka
inflict[demand]pålägga
force[demand]våld{n}
produce[activity]skapa
induce[activity]medföra
bring about[activity]åstadkomma
work[activity]fungera
procure[activity](formalutveckla
effect[activity]effekt(u)
occasion[activity](formaltillfälle{n}
cause[activity]upphov{n}
form[fashion]gestalt(u)
model[fashion]utforma
shape[fashion]form(u)
forge[fashion]ässja