Söktermen makeshift har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
makeshift (n) [solution] nödlösning (n) [solution] (u)
makeshift (n) [solution] tillfällig lösning (n) [solution] (u)
makeshift provisorisk
makeshift nödfallsutväg

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för makeshift SV Översättningar
surrogate [substitute] (formal surrogat {n}
temporary [substitute] temporär
proxy [substitute] ombud {n}
alternate [substitute] alternerande
apology [makeshift] avbön
defence [pretext] värn
evasion [pretext] flykt (u)
semblance [pretext] (formal likhet (u)
excuse [pretext] undanflykt (u)
trick [pretext] tilltag {n}
pretence [pretext] förevändning (u)
alibi [pretext] alibi {n}
frail [thin and weak] skröplig
weak [thin and weak] svag
wobbly [thin and weak] vacklande
fragile [thin and weak] skör
inadequate [thin and weak] otillräcklig
flimsy [thin and weak] ytlig
pretext [defence] förevändning (u)
spontaneous [impromptu] spontan