Söktermen manifest har 10 resultat
SVSvenskaENEngelska
manifest(n)[politik]{n} manifest(n)[politik](formal)
SVSynonymer för manifestENÖversättningar
meddelande[kungörelse]nerrand
deklaration[kungörelse](utax return
bulletin[kungörelse](ubulletin
anslag[kungörelse]nallocation
cirkulär[kungörelse]ncircular
anmälan[kungörelse](invariableannouncement
upplysning[kungörelse](uenlightenment
yttrande[kungörelse]nprononcement
rapport[kungörelse](ureport
tillkännagivande[kungörelse]nannouncement
förborgad[dold]hidden
bunden[dold]fastened
inneboende[dold]roommate
slumrande[dold]nnapping
potentiell[dold]potential
smygande[dold]stealthily
latent[dold]latent
kungörelse[tillkännagivande](uedict
program[tillkännagivande]nbroadcast
proklamation[tillkännagivande](upronouncement
ENEngelskaSVSvenska
manifest(formal)
  • manifested
  • manifest
  • manifest
  • manifested
  • manifested
ådagalägga
  • ådagalagd
manifest(a)[evident](formal) tydlig(a)[evident]
manifest(v)[ghost](formal) uppenbara sig(v)[ghost]
manifest(v)[disease](formal) visa sig(v)[disease]
manifest(v)[ghost](formal) visa sig(v)[ghost]
manifest(a)[evident](formal) påtaglig(a)[evident]
manifest(formal) uppenbar
manifest(v)[prove](formal) tydligt visa(v)[prove]
manifest(n)[politics](formal) manifest(n){n}[politics]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för manifestSVÖversättningar
distinguishable[perceptible]urskiljbar
discernible[perceptible]skönjbar
open[perceptible]öppen
visible[perceptible]synlig
apparent[perceptible]tydligt
clear[evident]åskådlig
conspicuous[evident]framstående
plain[evident]vanlig
obvious[evident]logisk
indisputable[evident]ovederlägglig
loquacious[lucid](formalspråksam
crystal-clear[lucid]mycket klar
intelligible[lucid]fattbar
articulate[lucid]vältalig
perceptible[conspicuous]skönjbar
salient[conspicuous](formalframträdande{n}
distinct[conspicuous]olikartad
marked[conspicuous]påfallande
noticeable[conspicuous]kännbar
evident[obvious]synbar