Söktermen manner har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
manner maner {n}
manner (n) [behavior] attityd (n) [behavior] (u)
manner (n) [behavior] inställning (n) [behavior] (u)
manner (n) [behavior] sätt (n) {n} [behavior]
manner (n) [fashion] sätt (n) {n} [fashion]
EN Engelska SV Svenska
manner (n) [mode] sätt (n) {n} [mode]
manner (n) [use] sätt (n) {n} [use]
manner (n) [fashion] vis (n) {n} [fashion]
manner (n) [mode] vis (n) {n} [mode]
manner (n) [behavior] uppträdande (n) {n} [behavior]
manner (n) [behavior] hållning (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för manner SV Översättningar
feeling [disposition] emoción {f}
bearing [disposition] de apoyo
temperament [disposition] temperamento {m}
spirit [disposition] bebida espirituosa {f}
approach [disposition] acercar
attitude [disposition] cese {m}
appearance [poise] vista {f}
behaviour [poise] comportamiento {m}
address [poise] dirigir
look [behaviour] observar
affectation [behaviour] afectación {f}
aspect [behaviour] vista {f}
air [behaviour] airear
manners [conduct] maneras
carriage [conduct] vehículo ferroviario
comportment [conduct] conducta {f}
guise [appearance] (formal apariencia {f}
countenance [appearance] rostro {m}
set [appearance] serie {f}
custom [method] con especificaciones (n adj v)