Söktermen manners har 4 resultat
Hoppa till

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för manners SV Översättningar
manner [conduct] maner {n}
behaviour [conduct] beteende {n}
bearing [conduct] dräktig
demeanour [conduct] uppförande {n}
carriage [conduct] åkdon
comportment [conduct] skick {n}
decorum [refinement] värdighet (u)
culture [refinement] kultur (u)
courtesy [refinement] hövlighet (u)
breeding [refinement] avel (u)
etiquette [refinement] etikett (u)
action [behaviour] action (n int v)
response [behaviour] gensvar {n}
performance [behaviour] uppträdande {n}
actions [behaviour] händelser (up)
conduct [behaviour] (formal vandel
rules [customs] reglemente {n}
protocol [customs] protokoll {n}
charm [fine manners] berlock (u)
deference [fine manners] respekt (u)