Söktermen markant har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
markant (a) [exempel] striking (a) [exempel]
markant (a) [exempel] remarkable (a) [exempel]
SV Synonymer för markant EN Översättningar
klar [lätt att uppfatta] limpid
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
omisskänlig [tydlig] unmistakable
ovedersäglig [tydlig] irrefutable
självklar [tydlig] obvious
påtaglig [tydlig] obvious
ofrånkomlig [tydlig] inevitable
obestridlig [tydlig] undeniable
öppen [tydlig] ingenuous
betydande [framträdande] important
framstående [framträdande] distinguished
anmärkningsvärd [markerad] notable