Söktermen matcha har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
matcha (v) [mening]
 • matchad
accord (v) [mening]
 • accorded
 • accord
 • accord
 • accorded
 • accorded
matcha
 • matchad
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
matcha (v) [färger]
 • matchad
match (v) [färger]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
matcha (v) [kläder]
 • matchad
match (v) [kläder]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
matcha (v) [mening]
 • matchad
match (v) [mening]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
SV Svenska EN Engelska
matcha (v) [färger]
 • matchad
harmonize (v) [färger]
 • harmonized
 • harmonize
 • harmonize
 • harmonized
 • harmonized
matcha (v) [mening]
 • matchad
correspond (v) [mening]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
matcha (v) [mening]
 • matchad
concur (v) [mening] (formal)
 • concurred
 • concur
 • concur
 • concurred
 • concurred
matcha (v) [färger] go together (v) [färger]
matcha (v) [mening]
 • matchad
coincide (v) [mening]
 • coincided
 • coincide
 • coincide
 • coincided
 • coincided
SV Synonymer för matcha EN Översättningar
stämma överens [gå bra ihop] übereinstimmen
motsvara [gå bra ihop] angleichen
passa ihop med [bilda motsvarighet till] übereinstimmen mit
stämma med [bilda motsvarighet till] im Einklang stehen mit
sätta ihop [para ihop] produzieren
förena [para ihop] beitreten
sammanföra [para ihop] zusammenfügen
para [para ihop] paaren
passa [passa ihop] ziemen (sich)
gå ihop [överensstämma] vereinigen (sich)
konvergera [överensstämma] konvergieren