Söktermen materialize har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
materialize (v) [appear] uppenbara sig (v) [appear]
materialize (v) [appear] materialisera sig (v) [appear]
materialize (v) [idea] förverkligas (v) [idea]
materialize (v) [wish] förverkligas (v) [wish]
materialize (v) [idea] gå i uppfyllelse (v) [idea]
EN Engelska SV Svenska
materialize (v) [wish] gå i uppfyllelse (v) [wish]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för materialize SV Översättningar
actualize [manifest] förverkliga
incarnate [manifest] förkroppsliga
embody [manifest] konkretisera
invoke [enchant] åkalla
summon [enchant] uppbåda
bewitch [enchant] dra olycka över
charm [enchant] berlock (u)
hex [enchant] dra olycka över
call up [enchant] inkalla
conjure [enchant] bönfalla
spook [appear as a phantom] (informal skrämma
possess [appear as a phantom] inneha
haunt [appear as a phantom] tillhåll {n}
substantiate [make objective] bekräfta
manifest [make objective] (formal ådagalägga
personify [make objective] förkroppsliga
evolve [develop] utarbeta
emerge [develop] framkomma
unfold [develop] avslöja
grow [develop] växa