Söktermen matt har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
matt (a) [livlös] lifeless (a) [livlös]
matt (int n v) [conclusive victory in a game of chess] checkmate (int n v) [conclusive victory in a game of chess]
matt (a) [allmän] faint (a) [allmän]
matt faint
matt (a) [öga] lackluster (a) [öga]
SV Svenska EN Engelska
matt (a) [färg] hueless (a) [färg]
matt (a) [färg] mat (a) [färg]
matt (a) [färg] lusterless (a) [färg]
matt (a) [färg] flat (a) [färg]
matt (a) [glanslös] not bright (a) [glanslös]
matt (a) [glanslös] dull (a) [glanslös]
matt (a) [färg] dull (a) [färg]
matt languid
matt (a) [livlös] spiritless (a) [livlös]
matt (a) [färg] dead (a) [färg]
matt feeble
matt tame
matt lustreless
matt dull
SV Synonymer för matt EN Översättningar
utmattad [uttröttad] exhausted
förbi [uttröttad] past
schack [uttröttad] n chess
slutkörd [uttröttad] run-down
slut [uttröttad] n The End (n)
färdig [uttröttad] completed
sliten [uttröttad] trite
uppgiven [uttröttad] stated
trött [uttröttad] weary
trög [slö] tardigrade
tung [slö] heavy
sval [föga övertygande] cool
lam [föga övertygande] lame
kylig [lidelsefri] grim
likgiltig [lidelsefri] insouciant
halvhjärtad [lidelsefri] half-hearted
liknöjd [lidelsefri] listless
slapp [lidelsefri] flaccid
ljum [lidelsefri] lukewarm
lat [håglös] idle