Söktermen maxim har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
maxim (n) [aforism] (u) aphorism (n) [aforism]
maxim (n) [aforism] (u) maxim (n) [aforism]
SV Synonymer för maxim EN Översättningar
motto [tänkespråk] n motto
devis [tänkespråk] (u device
sentens [tänkespråk] maxim
princip [grundsats] (u principe
levnadsregel [grundsats] (u maxim
talesätt [ordstäv] n figure of speech
tänkespråk [ordstäv] adage
aforism [ordstäv] (u aphorism
ordspråk [ordstäv] n byword
sats [levnadsregel] (u statement
norm [levnadsregel] (u norm
lag [levnadsregel] (u team
dogm [levnadsregel] (u tenet (formal)
rättesnöre [levnadsregel] n precept
påstående [tes] n assertion
antagande [tes] n assumption
formel [tes] (u formula
sanning [tes] (u truth
hypotes [tes] (u hypothesis
valspråk [motto] n motto
EN Engelska SV Svenska
maxim (n) [aphorism] aforism (n) [aphorism] (u)
maxim (n) [aphorism] maxim (n) [aphorism] (u)
maxim (n) [aphorism] levnadsregel (n) [aphorism] (u)
maxim grundsats (u)
maxim ordspråk {n}
maxim regel (u)
maxim sentens

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för maxim SV Översättningar
adage [sententious maxim] ordspråk {n}
proverb [sententious maxim] ordspråk {n}
motto [sententious maxim] valspråk {n}
cliché [saying] klyscha (u)
slogan [saying] slogan (u)
aphorism [saying] aforism (u)
expression [speech] uttryck {n}
locution [speech] talesätt {n}
utterance [speech] yttrande {n}
idiom [speech] språkegenhet
saying [speech] ordstäv {n}
phrase [speech] uttrycka med ord
precept [language] föreskrift (u)
axiom [postulate] axiom {n}
source [postulate] upprinnelse
fundamental [postulate] principiell
law [postulate] lag (u)
proposition [postulate] premiss (u)
principle [postulate] princip (u)
foundation [principle] grundläggning (n)