Söktermen meanness har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
meanness (n) [behavior] hätskhet (n) [behavior] (u)
meanness (n) [baseness] uselhet (n) [baseness] (u)
meanness (n) [baseness] föraktlighet (n) [baseness] (u)
meanness (n) [baseness] eländighet (n) [baseness] (u)
meanness (n) [baseness] elakhet (n) [baseness] (u)
EN Engelska SV Svenska
meanness (n) [behavior] småelakhet (n) [behavior] (u)
meanness (n) [behavior] illvillighet (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för meanness SV Översättningar
defaming [mean action] förtal {n}
degrading [mean action] förödmjukande
cheating [mean action] skoj {n}
deceiving [mean action] illusorisk
stinginess [small-mindedness] snålhet (u)
wickedness [small-mindedness] moralupplösning (u)
frugality [small-mindedness] sparsamhet (u)
debasement [small-mindedness] förnedring (u)
cupidity [selfishness] snikenhet (u)
providence [selfishness] försyn (u)
economy [selfishness] ekonomisk
parsimony [selfishness] gnidighet (u)
inferiority [abasement] mindervärdighet (u)
inability [abasement] oförmåga (u)