Söktermen meanwhile har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
meanwhile (o) [time] under tiden (o) [time]
meanwhile (o) [time] så länge (o) [time]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för meanwhile SV Översättningar
while [duration] fastän
when [duration]
during [part of speech] genom hela (prep)
whilst [part of speech] medan
at [part of speech] till
in the act of [part of speech] i färd att
in [part of speech]