Söktermen medicine har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
medicine medicin (u)
medicine (n) [pharmacy] medicin (n) [pharmacy] (u)
medicine (n) [science] medicin (n) [science] (u)
medicine (n) [pharmacy] läkemedel (n) {n} [pharmacy]
medicine läkarvetenskap
EN Engelska SV Svenska
medicine läkekonst

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för medicine SV Översättningar
antitoxin [bacteria killing drug] antitoxin {n}
disinfectant [bacteria killing drug] desinfektionsmedel {n}
antibiotic [bacteria killing drug] antibiotika (u)
sterilizing [detergent] steriliserande {n}
antiseptic [detergent] desinficerande
morphine [narcotic] morfin {n}
hypnotic [narcotic] hypnotisk
soporific [narcotic] sömn-
drug [narcotic] läkemedel {n}
opiate [narcotic] sömnmedel
curative [remedy] helande
cure [remedy] kur (u)
medication [remedy] medikament {n}
restorative [remedy] stärkande
specific [remedy] specifik
antidote [remedy] motgift {n}
narcotic [tranquillizer] narkotiskt
anodyne [tranquillizer] smärtstillande medel {n}
analgesic [tranquillizer] stillande
sedative [tranquillizer] sedativ