Söktermen memento har 2 resultat
SVSynonymer för mementoENÖversättningar
maning[varning](uexhortation
varning[påminnelse](uwarning
fingervisning[påminnelse](utip-off
souvenir[relik](usouvenir
minnesmärke[relik]nmemorial
minnestavla[relik](uplaque
minne[relik]nmem
tillrättavisning[skrapa](ureprimand
bakslag[skrapa]nsetback
erinring[erinran](urecollection
vink[erinran](ucue
anmaning[erinran]demand
uppmaning[erinran](uexhortation
påminnelse[erinran](ureminder
förvarning[förkänning](uforeshadow
förebud[förkänning]nharbinger(literature)
tankeställare[förkänning](ueye-opener
larm[förkänning]ndin
varsel[förkänning]nforetoken
omen[förkänning]nomen
ENEngelskaSVSvenska
memento(n)[objects] minne(n){n}[objects]
memento(n)[objects] minnessak(n)[objects](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för mementoSVÖversättningar
remembrance[commemoration]åtanke
observance[commemoration]efterlevnad
testimonial[commemoration]rekommendation(u)
celebration[commemoration]firande{n}
ceremony[commemoration]högtidlighet(u)
souvenir[commemoration]souvenir(u)
memorial[commemoration]åminnelsefest(u)
sign[symbol]tecken{n}
emblem[symbol]symbol(u)
gift[symbol]donera
mark[symbol]signera
reminder[symbol]betalningspåminnelse(n)
token[symbol]gåva(u)
relic[souvenir]lämning(u)
keepsake[souvenir]suvenir
trinket[keepsake]prydnadssak
trophy[keepsake]trofé(u)