Söktermen memorandum har 6 resultat
SVSvenskaENEngelska
memorandum(n)[rättsvetenskap]{n} memorandum(n)[rättsvetenskap]
SVSynonymer för memorandumENÖversättningar
minneslista[promemoria](umemo
erinran[promemoria]exhortation
meddelande[promemoria]nerrand
sammanfattning[promemoria](usummary
not[promemoria](useine
promemoria[skrivelse]memorandum
redogörelse[minnesanteckningar](uexposition
föredragningslista[minnesanteckningar](udocket
utlåtande[minnesanteckningar]stance
anmärkning[påminnelse](uanimadversion
invändning[påminnelse](uobjection
varning[påminnelse](uwarning
reprimand[påminnelse](urebuke(formal)
föreställning[påminnelse](uperformance
förmaning[påminnelse](uadmonition(formal)
skrivelse[ingiven skrift]writ
ansökan[ingiven skrift]napplication for
ENEngelskaSVSvenska
memorandum not(u)
memorandum(n)[general] minneslista(n)[general](u)
memorandum(n)[law] memorandum(n){n}[law]
memorandum(n)[business company] meddelande(n){n}[business company]
memorandum promemoria

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för memorandumSVÖversättningar
message[thing]bud{n}
summary[thing]översikt(u)
chit[thing]intyg
letter[thing]skrivelse
minute[thing]minut(u)
notation[thing]beteckningssätt
footnote[thing]fotnot(u)
note[thing]ton(u)
communication[language](formalskrivelse
report[language]referera
dispatch[language]expediera
missive[language]skrivelse
journal[record]dagbok(u)
proceedings[record]rättsliga åtgärder(up)
minutes[record]minuter
tablet[writing tablet]stentavla(n)
paper[writing tablet]tidning(u)
notebook[writing tablet]anteckningsbok(u)
block[writing tablet]kvarter{n}
parchment[writing tablet]pergament{n}