Söktermen mening har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
mening (n) [logik] (u) use (n) [logik]
mening (u) tenor (formal)
mening (n) [lingvistik] (u) sentence (n) [lingvistik]
mening (u) sentence
mening (n) [vikt] (u) relevance (n) [vikt]
SV Svenska EN Engelska
mening (n) [tanke] (u) bet (n) [tanke]
mening (n) [vikt] (u) point (n) [vikt]
mening (n) [syfte] (u) point (n) [syfte]
mening (n) [tanke] (u) verdict (n) [tanke] (informal)
mening (n) [tanke] (u) belief (n) [tanke]
mening (n) [betydelse] (u) signification (n) [betydelse]
mening (u) purport (formal)
mening (n) [betydelse] (u) meaning (n) [betydelse]
mening (n) [allmän] (u) meaning (n) [allmän]
mening (n) [syfte] (u) use (n) [syfte]
mening (n) [syfte] (u) end (n) [syfte]
mening (n) [tanke] (u) feeling (n) [tanke]
mening (n) [tanke] (u) opinion (n) [tanke]
mening (n) [tanke] (u) view (n) [tanke]
mening (n) [logik] (u) sense (n) [logik]
mening (n) [betydelse] (u) sense (n) [betydelse]
mening (u) sense
mening (n) [tanke] (u) mind (n) [tanke]
mening (n) [syfte] (u) aim (n) [syfte]
mening (n) [syfte] (u) object (n) [syfte]
mening (n) [syfte] (u) purpose (n) [syfte]
mening (u) purpose
mening (n) [syfte] (u) intention (n) [syfte]
mening (u) opinion
SV Synonymer för mening EN Översättningar
tanke [åsikt] (u thought
tro [åsikt] believe
tycke [åsikt] n liking
uppfattning [föreställning] (u construe
konception [föreställning] (u conception
insikt [föreställning] (u insight
kännedom [föreställning] (u awareness
kunskap [föreställning] (u knowledge
bild [föreställning] (u effigy
åsikt [föreställning] (u opinion
omdöme [föreställning] n discretion
grunder [föreställning] elements
aning [föreställning] (u sneaking suspicion (n)
idé [föreställning] (u thought
begrepp [föreställning] n concept
betydelse [hänseende] (u significance
innebörd [hänseende] (u connotation
avseende [hänseende] n reference
bemärkelse [hänseende] (u sense
synpunkt [inställning] (u point of view