Söktermen mention har 11 resultat
ENEngelskaSVSvenska
mention(v)[note]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
framhålla(v)[note]
 • framhållen
mention(v)[subject]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
anföra(v)[subject]
 • anförd
mention(v)[subject] ta upp(v)[subject]
mention(v)[subject] föra på tal(v)[subject]
mention
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
nämna
 • nämnd
ENEngelskaSVSvenska
mention(v)[note]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
påpeka(v)[note]
 • påpekad
mention
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
omtala
 • omtalad
mention(v)[achievement] framhålla med utmärkelse(v)[achievement]
mention(v)[say]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
omnämna(v)[say]
 • omnämnd
mention(n)[general] omnämnande(n){n}[general]
mention(n)[information] omnämnande(n){n}[information]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för mentionSVÖversättningar
direction[reference]håll
citation[reference]citat{n}
allusion[reference](formalanspelning(u)
denote[indication]utmärka
designate[indication]utnämna
refer to[indication]åberopa
note[indication]ton(u)
review[language]tidskrift(u)
account[language]beräkning(u)
comment[language]förse med förklarande noter
criticism[language]anmärkning(u)
critique[language]recension(u)
notice[language]iakttaga
express[acquaint]express
advise[acquaint]råda
convey[acquaint](formaltransportera
communicate[acquaint]kommunicera
teach[acquaint]lär ut
speak to[acquaint]prata med
notify[acquaint]tillkännage