Söktermen Metropolitan har 3 resultat
EN Engelska SV Svenska
metropolitan (a) [general] storstads- (a) [general]
metropolitan (a) [general] huvudstads- (a) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för metropolitan SV Översättningar
municipal [property] kommunal
civil [property] civil (u)
urban [property] stads-
civic [property] medborgerlig
county [property] län {n}
city [property] stad (u)
gregarious [urbane] sällskaplig
catholic [urbane] katolik (u)
sophisticated [urbane] raffinerad
cosmopolitan [urbane] kosmopolitisk
modern [cosmopolitan] nutida