Söktermen mildra har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
mildra (v) [värk]
 • mildrad
soothe (v) [värk]
 • soothed
 • soothe
 • soothe
 • soothed
 • soothed
mildra (v) [uttalande] make less forceful (v) [uttalande]
mildra (v) [uttalande] water down (v) [uttalande]
mildra (v) [värk]
 • mildrad
allay (v) [värk] (formal)
 • allayed
 • allay
 • allay
 • allayed
 • allayed
mildra (v) [minska]
 • mildrad
mitigate (v) [minska]
 • mitigated
 • mitigate
 • mitigate
 • mitigated
 • mitigated
SV Svenska EN Engelska
mildra (n v) [absorb impact]
 • mildrad
cushion (n v) [absorb impact]
 • cushioned
 • cushion
 • cushion
 • cushioned
 • cushioned
mildra (v) [allmän]
 • mildrad
moderate (v) [allmän]
 • moderated
 • moderate
 • moderate
 • moderated
 • moderated
mildra (v) [regler]
 • mildrad
relax (v) [regler]
 • relaxed
 • relax
 • relax
 • relaxed
 • relaxed
mildra (v) [värk]
 • mildrad
pacify (v) [värk]
 • pacified
 • pacify
 • pacify
 • pacified
 • pacified
mildra (v) [värk]
 • mildrad
lessen (v) [värk]
 • lessened
 • lessen
 • lessen
 • lessened
 • lessened
mildra (v) [värk]
 • mildrad
alleviate (v) [värk]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
mildra (v) [make less severe]
 • mildrad
alleviate (v) [make less severe]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
mildra
 • mildrad
alleviate
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
mildra (v) [värk]
 • mildrad
calm (v) [värk]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
mildra (v) [värk]
 • mildrad
assuage (v) [värk]
 • assuaged
 • assuage
 • assuage
 • assuaged
 • assuaged
mildra (v) [värk]
 • mildrad
relieve (v) [värk]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
mildra (v) [värk]
 • mildrad
ease (v) [värk]
 • eased
 • ease
 • ease
 • eased
 • eased
mildra (v) [minska]
 • mildrad
ease (v) [minska]
 • eased
 • ease
 • ease
 • eased
 • eased
mildra (v) [värk]
 • mildrad
comfort (v) [värk]
 • comforted
 • comfort
 • comfort
 • comforted
 • comforted
mildra
 • mildrad
mitigate
 • mitigated
 • mitigate
 • mitigate
 • mitigated
 • mitigated