Söktermen mildra har 20 resultat
SVSvenskaENEngelska
mildra(v)[värk]
 • mildrad
soothe(v)[värk]
 • soothed
 • soothe
 • soothe
 • soothed
 • soothed
mildra(v)[uttalande] make less forceful(v)[uttalande]
mildra(v)[uttalande] water down(v)[uttalande]
mildra(v)[värk]
 • mildrad
allay(v)[värk](formal)
 • allayed
 • allay
 • allay
 • allayed
 • allayed
mildra(v)[minska]
 • mildrad
mitigate(v)[minska]
 • mitigated
 • mitigate
 • mitigate
 • mitigated
 • mitigated
SVSvenskaENEngelska
mildra(n v)[absorb impact]
 • mildrad
cushion(n v)[absorb impact]
 • cushioned
 • cushion
 • cushion
 • cushioned
 • cushioned
mildra(v)[allmän]
 • mildrad
moderate(v)[allmän]
 • moderated
 • moderate
 • moderate
 • moderated
 • moderated
mildra(v)[regler]
 • mildrad
relax(v)[regler]
 • relaxed
 • relax
 • relax
 • relaxed
 • relaxed
mildra(v)[värk]
 • mildrad
pacify(v)[värk]
 • pacified
 • pacify
 • pacify
 • pacified
 • pacified
mildra(v)[värk]
 • mildrad
lessen(v)[värk]
 • lessened
 • lessen
 • lessen
 • lessened
 • lessened
mildra(v)[värk]
 • mildrad
alleviate(v)[värk]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
mildra(v)[make less severe]
 • mildrad
alleviate(v)[make less severe]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
mildra
 • mildrad
alleviate
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
mildra(v)[värk]
 • mildrad
calm(v)[värk]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
mildra(v)[värk]
 • mildrad
assuage(v)[värk]
 • assuaged
 • assuage
 • assuage
 • assuaged
 • assuaged
mildra(v)[värk]
 • mildrad
relieve(v)[värk]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
mildra(v)[värk]
 • mildrad
ease(v)[värk]
 • eased
 • ease
 • ease
 • eased
 • eased
mildra(v)[minska]
 • mildrad
ease(v)[minska]
 • eased
 • ease
 • ease
 • eased
 • eased
mildra(v)[värk]
 • mildrad
comfort(v)[värk]
 • comforted
 • comfort
 • comfort
 • comforted
 • comforted
mildra
 • mildrad
mitigate
 • mitigated
 • mitigate
 • mitigate
 • mitigated
 • mitigated
SVSynonymer för mildraENÖversättningar
stilla[lindra]calm
lugna[lindra]pacify
avlasta[lindra]unload
avhjälpa[lindra]remedy
dämpa[lindra]cushion
trösta[lindra]solace(literature)
underlätta[lindra]facilitate
jämna vägen för[lindra]facilitate
lätta[lindra]remedy
lindra[uppmjuka]alleviate
lena[uppmjuka]silky
blidka[göra lugn]placate
svalka[göra lugn](ucool
bilägga[göra lugn]settle
tygla[moderera]rein
återhålla[moderera]restrain
utjämna[moderera]equalize
modifiera[moderera]alter
neutralisera[moderera]neutralize
försköna[släta över]embellish