Söktermen ministry har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
ministry (n) [religion] prästerskap (n) {n} [religion]
ministry (n) [religion] präster (n) [religion] (up)
ministry (n) [politics] ministär (n) {n} [politics]
ministry departement {n}
ministry ministerium {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för ministry SV Översättningar
vehicle [agency] fordon {n}
method [agency] metod (u)
means [agency] utväg
channel [agency] radiostation (u)
organ [agency] organ {n}
instrument [agency] redskap {n}
clergy [religion] prästerskap {n}
preaching [religion] predikandet
priesthood [religion] prästerskap {n}
pulpit [religion] predikstol (u)
vicarage [clergy] pastorat
agency [administrative agency] agentur (u)
bureau [administrative agency] byrå (u)
cabinet [administrative agency] skåp {n}
medium [administrative agency] mellan
department [administrative agency] varuhus {n}
service [pastoral care] severing
prayer [pastoral care] bön (u)
exhortation [pastoral care] erinran
commission [committee] kommission (u)