Söktermen misappropriate har ett resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
misappropriate(v)[property](formal)
  • misappropriated
  • misappropriate
  • misappropriate
  • misappropriated
  • misappropriated
förskingra(v)[property]
  • förskingrad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för misappropriateSVÖversättningar
confiscate[appropriate]konfiskera
seize[appropriate]tillskansa(v)
take possession of[appropriate]bemäktiga sig
requisition[appropriate]rekvisition(u)
expropriate[appropriate]expropriera
arrogate[appropriate]göra anspråk
commandeer[appropriate]tvångsrekvirera
betray[ill-treat]förråda
misuse[ill-treat]missbruk{n}
deceive[ill-treat]bedra
mistreat[ill-treat]malträtera
subvert[ill-treat](formalomstörta
mishandle[ill-treat]misshandla
desecrate[ill-treat]profanera
misapply[abuse]missbruka
pervert[abuse]pervertera
corrupt[abuse]skada
waste[abuse]öde{n}
lavish[waste]ymnig
squander[waste]slösa