Söktermen moderation har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
moderation (n) [grad] (u) moderation (n) [grad]
SV Synonymer för moderation EN Översättningar
måtta [medelväg] moderation
balans [medelväg] (u breakeven
lagom [medelväg] just enough
återhållsamhet [måttfullhet] n continence
sans [måttfullhet] (u senses
måttlighet [måttfullhet] (u continence
lösning [kompromiss] (u solution
utväg [kompromiss] means
självbehärskning [besinning] (u self-control
lugn [besinning] n calmness
samling [besinning] (u forest
fattning [besinning] (u composure
allvar [besinning] n gravity
vett [besinning] n savvy
sunt förnuft [besinning] n common sense
EN Engelska SV Svenska
moderation (n) [grad] (u) moderation (n) [grad]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för moderation SV Översättningar
arbitration [mediation] skiljemans dom (u)
settlement [mediation] uppgörelse (u)
regulation [mediation] bestämmelse (u)
restriction [mediation] restriktion (u)
limitation [mediation] begränsning (u)
reduction [mediation] nedskärning (u)
temperance [restraint] (formal nykterhet (u)
discretion [restraint] omdöme {n}
continence [restraint] måttlighet (u)
caution [restraint] varsamhet (u)
forbearance [restraint] överseende {n}
measure [restraint] takt (u)
abstemiousness [temperance] abstinens (u)
sobriety [temperance] nykterhet (u)
abstinence [temperance] absolutism (u)
composure [quality] fattning (u)
poise [quality] balansera
calmness [quality] lugn {n}
coolness [quality] svalka (u)
equanimity [quality] sinnesro