Söktermen moderation har 5 resultat
SV Svenska EN Engelska
moderation (n) [grad] (u) moderation (n) [grad]
SV Synonymer för moderation EN Översättningar
måtta [medelväg] moderation
balans [medelväg] (u breakeven
lagom [medelväg] just enough
återhållsamhet [måttfullhet] n continence
sans [måttfullhet] (u senses
måttlighet [måttfullhet] (u continence
lösning [kompromiss] (u solution
utväg [kompromiss] means
självbehärskning [besinning] (u self-control
lugn [besinning] n calmness
samling [besinning] (u forest
fattning [besinning] (u composure
allvar [besinning] n gravity
vett [besinning] n savvy
sunt förnuft [besinning] n common sense
EN Engelska SV Svenska
moderation (n) [behavior] besinning (n) [behavior] (u)
moderation (n) [behavior] sans (n) [behavior] (u)
moderation (n) [degree] moderation (n) [degree] (u)
moderation måtta

Engelska Svenska översättingar