Söktermen monograph har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
monograph (n) [general] monografi (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för monograph SV Översättningar
play [art] gyckel {n}
skit [art] sketch (u)
act [art] dåd
routine [art] rutinmässig
piece [art] pjäs (u)
stint [art] snåla med
sketch [art] skissera
dissertation [memoir] avhandling (u)
thesis [memoir] tes
tractate [memoir] traktat
treatise [memoir] avhandling (u)
discourse [memoir] (formal tal {n}
tract [commentary] traktat
critique [commentary] recension (u)
elucidation [commentary] förklaring (u)
exposition [commentary] show (u)
research [research paper] forskning (u)
study [research paper] studie (u)
investigation [research paper] utredning