Söktermen monotony har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
monotony (n) [general] monotoni (n) [general] (u)
monotony (n) [general] entonighet (n) [general] (u)
monotony enformighet

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för monotony SV Översättningar
routine [tedium] rutinmässig
stuffiness [tedium] instängdhet (u)
boredom [tedium] uttråkning {c}
tediousness [tedium] långtråkighet (u)
ennui [boredom] leda
yawn [boredom] gäspa
tedium [boredom] långtråkighet (u)
indifference [dullness] håglöshet (u)
apathy [dullness] dvala (u)
listlessness [dullness] håglöshet (u)
sameness [mediocrity] enformighet
dimness [mediocrity] oklarhet (u)
insipidity [mediocrity] smaklöshet (u)
distinctness [being clear or uncomplicated] klarhet (u)
lucidity [being clear or uncomplicated] lättförståelighet (u)
simplicity [being clear or uncomplicated] enkelket
clarity [being clear or uncomplicated] klarhet (u)
unity [being clear or uncomplicated] sammanhållning
clearness [being clear or uncomplicated] klarhet (u)