Söktermen mortality har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
mortality (n) [statistics] dödstal (n) {n} [statistics]
mortality dödlighet (u)
mortality (n) [statistics] dödlighet (n) [statistics] (u)
mortality (n) [state] mortalitet (n) [state] (u)
mortality (n) [statistics] mortalitet (n) [statistics] (u)
EN Engelska SV Svenska
mortality (n) [number] dödssiffra (n) [number] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för mortality SV Översättningar
humanity [mankind] människosläktet (invariable)
human race [mankind] människosläkte {n}
man [mankind] karl
deadliness [fatality] dödlighet (u)
death [fatality] död
extinction [fatality] utplånande
dying [fatality] döende
destruction [fatality] ödeläggelse (u)
existence [state] existens (u)
being [state] väsen (invariable)
life [state] levnad
inevitability [deadliness] oundviklighet (u)
fatality [deadliness] dödsolycka